Statsråden vil styrke veteranrettighetene

Regjeringen vil gjøre det lettere for veteraner med senskade å få erstatning og medisinsk oppfølging.