Krigsbarna tapte i Strasbourg

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har avvist saken som 158 krigsbarn hadde anlagt mot den norske stat.