• FOTO: ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

Hensyn til barna er ikke fulgt opp

For ett år siden varslet regjeringen at barnas behov skulle tas mer hensyn til i barnevernsaker. Men lite har skjedd.