Krever Bjugn-saken gjenopptatt etter tilståelse

Ulf Hammerns advokat Sigurd Klomsæt har sendt brev til Frostating lagmannsrett med krav om at Bjugn-saken blir gjenopptatt.