32 rekrutter isolert

32 rekrutter er isolert etter at det har blitt påvist gule stafylokokker på Terningmoen leir.