Oslo-ungdom tek over i Norsk Målungdom

Det er ingen motsetnad mellom å vera frå Ullevål Hageby og å kjempe for målsak, seier nyvald leiar i Norsk Målungdom, Jens Kihl (20).