Stortingsplassen kan ryke

BT-artikkelen om at Øystein Djupedal truet en partikollega, kan føre til at stortingsplassen ryker.