Ingen krav til miljørapportene

Selskapene øker mengden miljøinformasjon, men hvilken informasjon som gis er høyst varierende.