Regionale forskjeller i kreftbehandlingen

En kartlegging viser at pasienter i Nord-Norge og Midt-Norge får en dårligere kreftbehandling enn pasienter sør i landet.