Høyesterettsdommere risikerer riksrett

Tre høyesterettsdommere risikerer riksrett etter å ha oversett viktige bevis i Fritz Moen-saken.