Brudd i fiskeriforhandlingene mellom Norge og EU

EU har valgt å bryte forhandlingene med Norge om en fiskeriavtale for 2010.