Klimaforskere tror på FN-panel

96 prosent av norske klimaforskere mener det er meget sannsynlig at global oppvarming er menneskeskapt.