Godstrafikken kan rammes av streik

LO Stat og NSBs datterselskaper har kommet til enighet i jernbaneoppgjøret. Det er likevel fare for at godstrafikken kan rammes av streik.