Dobling av barn med diabetes

Resultatet fra gentestede babyer skal bidra til å løse diabetesgåten.