Prøveboring i gang

Torsdag begynte Universitetssenteret prøveboring for å undersøke mulighetene for CO2-deponering på Svalbard.