- Enoksen ut, Meltveit Kleppa inn

Odd Roger Enoksen (53) går av som olje- og energiminister og blir etter det NRK erfarer erstattet av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Inn for henne kommer Magnhild Meltveit Kleppa.