Kystverket advarer

Kystverket er bekymret for akutte oljeutslipp fra Goliat-feltet. Det vil ta lang tid før oljevernutstyr er på plass. Værforholdene gjør det ikke lettere.