- Staten må betalefor helsegranskinga

Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H) meiner det er oppsiktsvekkjande at sjukehusa på Vestlandet skal betale helsegranskinga etter Sløvåg-ulukka.