Hundrevis får giardia-erstatning

Av de om lag 1500 som ble rammet av giardia-epidemien i Bergen høsten 2004, har 320 søkt om erstatning. Nesten alle har fått oppgjør.