Sulter for å få råd til å søke opphold

Utenlandske kvinner som har flyktet fra voldelige forhold må betale 1100 kroner for å søke opphold i Norge. Mange sulter for å skrape sammen penger til gebyret.