- Naudknappen fungerte ikkje

«Bourbon Dolphin»s siste håp låg i naudknappen, at fartøyet skulle sleppe den enorme tyngda den drog på og rette seg opp. Førstestyrmann Geir Syversen trykte på knappen. Men ingenting skjedde.