Færre barn adopteres fra utlandet

Antall barn som blir adoptert fra utlandet, har gått kraftig ned de siste årene.