Så mange tror på Gud

44 prosent av de spurte i en ny måling sier de tror på Gud.