Er biffen saftig okse eller seig ku?

Frå første april skal kjøt merkast «norsk» eller «utanlandsk». Om biffen er gammal ku eller saftig kjøttfe, får du ikkje vite.