Ofra barnematen i taktisk spel

For å førebu seg på veto og kamp mot patent på liv valde KrF heller å sluka heile barnematdirektivet.