Staten tilbyr bøndene 580 millioner i merinntekt

Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør tilsvarer en samlet inntektsøkning for bøndene på 580 millioner kroner.