• MINDRE FORSKJELLER?SV, med Kristin halvorsen og Audun Lysbakken i spissen, mener de har sørget for at inntektsforskjellene i Norge har minket. har de rett?

«Siden 2005 har vi klart å snu denne utviklingen, slik at forskjellene er begynt å bli mindre»