Utsetter automatmonopol

Kulturdepartementet stanser innføringen av automatmonopolet til Norsk Tipping. Minister Trond Giske vil vente på Høyesterett.