- Bekjemp diabetes med livsstilsendring

Kosthold og livsstil sto naturlig nok i sentrum da Fedon Lindberg holdt foredrag om diabetes for leger og sykepleiere i Bergen i går.