- Det ble skutt for å drepe

Politibetjent Steffen Thesen fortalte i dag om sin opplevelse av skuddene som falt på Domkirkeplassen.