Eksstatsråd stevna i døverettssak

Tidlegare moderniseringsminister Morten Meyer er stevna som vitne i arbeidsrettssaka døve Bente Larsen har reist mot staten. Meyer vegrar seg for å stilla.