400 benådet grunnet lange soningskøer

Flere enn 400 forbrytere ble i løpet av et par år på begynnelsen 1990-tallet benådet på grunn av lange soningskøer.