Jernbaneverket og Vesta inngår forlik i Åsta-saken

Jernbaneverket og Vesta har inngått et forlik i saken om forsikringsoppgjøret etter Åsta-ulykken i januar 2000. Forliket innebærer at Jernbaneverket betaler tilbake 44 millioner kroner til Vesta.