Skal eksportere dugnadsånd

En direkte følge av EU-prosjektet er at norske forskere prøver å eksportere dugnaden som idé til Estland.