Mistillit frå Vestlandet

Redningsselskapa sine fylkesavdelingar i Hordaland og Sogn og Fjordane uttrykkjer mistillit til styret framfor dagens møte.