- Uførepensjon erviktigere enn AFP

Eli Ljungren i Hotell -og restaurantarbeiderforbundet er ikke så opptatt av tidligpensjon for 62-åringer. Hennes medlemmer blir uførepensjonister i 40-årsalderen.