Trolig ikke folk i snøskredet

Hovedredningssentralen Sør-Norge tror ikke det er folk i skredet som gikk i Flå langfredag ettermiddag.