UDI-direktøren tar permisjon

UDI-direktør Manuela Ramin-Osmundsen går ut i permisjon med umiddelbar virkning.