Gratulasjonsprotokoll på Slottet

I forbindelse med prinsesse Märtha Louises nedkomst vil det bli lagt ut gratulasjonsprotokoll på Slottet fra klokken 12 onsdag.