Det store barneselskapet

Sjefredaktør Einar Hålien har hatt barneselskap i huset. Det ble noen strevsomme ettermiddagstimer. Les hans rapport!