Lobby-faksen frå Tønne blir journalførd

Administrasjonsdepartementet fekk i går eit nytt eksemplar av lobby-faksen som Tore Tønne sendte til statsråd Victor D. Norman i 2001, og som Norman hadde kasta. Faksen blir nå journalførd i departementet.