Lever lenge med Gud

Presten Ragnvald Hemstad (81) er ikke overrasket over at menn i hans yrke lever aller lengst.