Thommessen avventer

Den antatte utfordreren til vervet som leder av Venstre, Olaf Thommessen, vil ikke bekrefte spekulasjonene om at han tar opp kampen mot Lars Sponheim.