Usikre på om Gilde har skylden

Eksperter er usikre på om kjøtt fra Gilde var årsak til at ni barn ble rammet av nyresvikt.