Tvinges til hestesalg

Gjeld i galoppmiljøet i Norge og Sverige tvinger Tor Arne Uppstrøm til å selge syv av sine hester.