Vikse: Ingen grunn til ny etterforskning

Jan Birger Medhaugs advokat ser ingen grunn til å foreta nye avhør eller trekke inn "karaktervitner" i Medhaug-saken.