Alle ville ha Connie-hus

Ingen har prega Førde sentrum som arkitekt Connie Henden. Ho skapte det urbane bygdesenteret på 1960-talet. Men det er ikkje hennar skuld at Førde har fått så dårleg rykte.