Skjerpet skatt for PC og mobiltelefon

Ansatte som benytter arbeidsgiverens PC og mobiltelefon utenom arbeidstiden, vil heretter få påslag i inntekten.