Fallo kjent skyldig for uaktsomt drap

Spritsmugleren Erik Fallo (58) er i Borgarting lagmannsrett kjent skyldig i to tilfeller av uaktsomt drap i metanolsaken.