SV sluttar rekkjene

I går kom oppgjerets time til SV. Landsstyret kom saman for å drøfte valresultatet. Det var venta sterk kritikk mot leiinga etter valnederlaget. Men kritikken vart overdøyva av entusiasmen over å kome i regjeringsposisjon, skriv Vidar Ystad.